New Age Of Fitness

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

´CFR´ - Centrum Fitness REDOUBT


U nás progresívne zapájame známe svetové aj domáce fitness programy. Zdokonaľovanie poznania a aplikácie rôznych programov a zameraní z gymnastiky, atletiky či zo vzpierania nám zmenilo život a pomohlo nám vnímať seba a naše zdravie z iného hľadiska. Funkčné Fitness je viac ako len efektívna cesta ako cvičiť a dostať sa do skvelej formy. Je hlavne o tom, ako byť v živote tým najlepším obrazom samého seba. To znamená trénovať svoje telo z fyzickej, ale aj z mentálnej stránky. Viesť aktívny a zdravý životný štýl počas celého života.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

ZÁKLADNÉ BODY

Funkčný pohyb

Funkčný pohyb je akýkoľvek pohyb, ktorý môžete vidieť v každodennom živote okolo seba, napríklad: drep, šplhanie, skákanie, zdvíhanie/prenášanie predmetov a podobne. Od vzniku ľudského druhu sú tieto typy pohybov a mechaniky vštepené do našej DNA. V živote, ale aj v športe musí telo a myseľ pracovať v harmónií, aby mohlo vykonávať rôzne úlohy. V našom centre sa používajú rôzne druhy funkčných pohybov, aby sa neustále trénovalo telo a myseľ pracovať ako jeden celok, aby sa tak ľudia zlepšili v športe, ale najmä v ich živote.

Neustále meniaci sa, rôznorodý tréning

Špecialitou našich tréningov je práve to, že sa na nič nešpecializuje. Zameriava sa práve na to, aby sme boli vždy pripravení prekonať akúkoľvek prekážku, ktorá nám príde do cesty. Tréning (WOD - workout of the day) je iný každý deň a podnecuje vždy inú stránku nášho výkonu a kondičky. Líši sa tiež kombináciou, pohybmi, váhovým zaťažením, počtom opakovaní/či kôl a pod.. Tréningy sa zaznamenávajú a po čase sa TABUĽKOVÉ tréningy opakujú, aby sme si mohli porovnať naše zlepšenia.

Vysoká intenzita

Intenzita cvičenia samozrejme závisí od úrovne cvičenca/klienta. Čiže každý cvičí na vlastné maximum. Výkon (silu) môžeme zmerať jednoduchým vzorcom: (sila x vzdialenosť) / čas. Čím väčší výkon vieme vygenerovať počas tréningu za čo najkratší čas, tým viac fit sme.

Pre koho je naše športové centrum?

Najlepšie na Redoubt Fitness je, že je navrhnuté tak, aby tréningy boli univerzálne nastaviteľné pre každého. To robí naše centrum perfektnou fitness  základňou, bez ohľadu na skúsenosti a fyzickú zdatnosť našich klientov. Potreba profesionálneho športovca alebo našich rodičov sa líši v stupni zaťaženia, nie v druhu cvičenia. Každý človek potrebuje určitý druh fyzického zaťaženia, či už je športovec, pracujúci človek alebo sú to naši starí rodičia.

Jednoduché zhrnutie

CFR - Centrum Fitness REDOUBT sa zameriava na rôzne programy ako aj na silové a kondičné programy, aby pomohli ľuďom získať širšiu všeobecnú kondíciu. Je navrhnuté tak, aby ľudí pripravil na akúkoľvek fyzickú výzvu. Sústreďuje sa na neustále obmieňanie funkčných pohybov pri vysokej intenzite a pomocou nich prispieva k vytvoreniu celkovej fyzickej kondície.

My, životný štýl a komunita

Základy nášho gymu začali vznikať už v roku 2013 kedy sa Michal Kiss po 3 ročnom štúdiu v zahraničí vrátil domov do Nových Zámkov. S jeho veľkým presvedčením a úsilím sa začal plne venovať budovaniu silnej základne. Po necelom roku sa otvorilo naše športové centrum. Od roku 2014 až do konca októbra 2020 naše centrum CrossFit Redoubt bolo súčasťou veľkej svetovej CrossFit rodiny. Náš gym patril medzi pár prvých oficiálnych CrossFit gymov, ktoré vznikli na Slovensku.

U nás ľudí povzbudzujeme, aby vždy pracovali na svojich slabých stránkach tak, ako na tých silných. Nadobúdanie nových schopností, prekračovanie svojich osobných hraníc, prebúdzanie ducha súťaživosti a posilňovanie pre každého – to všetko je u nás v Redoubt Fitness športovom centre na každodennom poriadku.

V rámci komunity organizujeme rôzne športovo-edukačné podujatia, workshopy či charitatívne akcie. Svojou prácou sa snažíme vytvárať pevné hodnoty spolupatričnosti a ľudskosti, budujeme silné a zdravé široké okolie verejnosti.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

SVETOVÝ SLOVNÍK


Skratky a slová, s ktorými sa u nás stretnete:

 • AMRAP: čo najviac opakovaní/kôl za určitý čas (As Many Reps/Rounds As Possible)
 • WOD: tréning dňa (workout of the day)
 • RFT: kolá na čas (rounds for time)
 • DU: dvojité preskoky cez švihadlo
 • K2E: kolená k lakťom ( knees to elbows)
 • T2B: špičky k hrazde( toes to bar)
 • C2B: príťahy- hruď k hrazde(chest to bar)
 • TGU: z ľahu do stoja a späť do ľahu s kettlebelom (turkish get up)
 • C&J: premiestnenie a nadhod (clean and jerk)
 • Snatch (trh)
 • DL: mŕtvy ťah ( deadlift)
 • SDHP: sumo mŕtvy ťah s príťahom k brade (sumo deadlift high pull)
 • Pull ups: príťahy
 • Push ups: kľuky
 • Squats: drepy
 • Push press: výraz
 • MU: muscle ups
 • OHS: drep s činkou nad hlavou (overhead squat)
 • HSPU: tlak v stojke (hand stand push up)
 • Pistols: drep na jednej nohe
 • Ring dips: tricepsové kľuky na kruhoch
 • Thruster: predný drep s výrazom nad hlavu
 • Lunges: výpady
 • PR: osobný rekord (personal record)
 • EMOM: počas každej minúty, na začiatku každej minúty (every minute on the minute)
 • MetCon: kondičný tréning (metabolic conditioning)
 • Tabata: intervalový tréning 8 kôl-20 sek práca, 10 sek pauza